+ Các bản mod đơn giản như avatar 241 auto click, avatar 240 ghép x2 cho điện thoại mình đã cập nhật rồi nhé. bản 241 ra mắt để khắc phục lỗi farm của bản 240 nhé..

tai avatar 241 auto click ghep x2

Tai Avatar 241 Auto click

+ Tai avatar 241 auto click bạn có thể tự động lặp lại hành động bằng mã phím, tự động chuyển tiền hay tự động chăm sóc nông trại bằng mã phím đơn giản. Avatar 241 ghép x2 cho bạn nào chơi 2 nick để chuyển xu. Hiện tại avatar vẫn chưa ổn định lắm, nên mình mod đơn giản nhé, khi nào ra một bản lâu dài thì mình mod.

Từ Khóa Google:

  • avatar 241 auto
  • avatar241
  • Tai avatar 241 auto
  • Avatar 241 x2
  • Tai avatar auto 241
  • avatar 241 auto click
  • Tai avatar 241 x2
  • auto avatar 241
  • Avata x2
  • Tai avatar 241 auto click

Rate this post

Để lại nhận xét

Reload captcha