Cái này nó thật là trên mạng nhiều rồi, mình cũng ngại tìm, nên viết bài ở đây khi nào cần thì vào đây lấy cho nó nhanh đỡ mất công tìm, bạn nào cần thì lưu vào bookmark để khi nào cần vào đây tìm nha, chứ có nhiều…